Weten met je hoofd of je hart?

Zie hoe hoofd en hart in verbinding zijn en welk deel het meeste kleur heeft gekregen.

In onze maatschappij is er een heel duidelijke waardering voor kennis. Kijk maar naar de enorme hoeveelheid opleidingen, cijfers, beoordelingen en diploma’s. Hoeveel heb jij er wel niet behaald in je leven?

Nu vraag ik jou: Hoe vaak maak jij werkelijk gebruik van de opgedane kennis? Weet jij nog wat je allemaal moest kennen voor je eindexamen van de middelbare school? Ik niet hoor. Ik ben heel veel van wat ik ooit geleerd heb ‘vergeten’. Toch komt alles wat ik ooit geleerd heb me wel van pas. Ik had al mijn studies, opleidingen, scholingen en cursussen niet willen missen.

Innerlijk weten

Veel vaker maak ik gebruik van mijn innerlijk weten. Ik noem dit weten met mijn hart. Door te voelen en te ervaren kan ik veel subtieler informatie ontvangen en uitzenden.

Als ik iets doe en ervaar wat refereert aan iets wat ik ooit leerde, dan plopt die kennis ‘zomaar’ in mijn hoofd en weet ik het ineens weer. Ook in mijn hoofd.

 Wijsheid

Ik geloof zelfs dat voelen en ervaren belangrijker zijn dan kennis. Door te voelen en te ervaren creëren we een veel diepere kennis. Ons innerlijke weten wordt dan weer aangesproken. En dan kunnen we weer echt gaan leven naar de wijsheid van ons hart. Onze innerlijke wijsheid. De wijsheid waar dieren altijd gebruik van maken en waarvan ze graag willen dat wij mensen dan ook doen.

Want wat heeft mij nou het meest gevormd tot wie ik ben? De kennis is mijn hoofd? Of toch de enorme schat aan alles wat ik gevoeld en ervaren heb? Voor mijn beide. Het verschil zit in wat ik ben en wie ik ben.

Leermeesters

Toch bijzonder dat we door dieren gewezen worden op ons innerlijk weten en wijsheid.  Ik hoop dat ook voor jou dieren een grote inspiratiebron of zelfs je leermeesters mogen zijn.