Selecteer een pagina

Ineens zat het in mijn hoofd. Het oude deuntje van De Fabeltjeskrant. Maar omdat ik me de tekst niet meer precies kon herinneren, zocht ik die op.

‘Hallo meneer de Uil waar brengt u ons naar toe?

Naar Fabeltjesland?

Eh, ja, naar Fabeltjesland.

En leest u ons dan voor uit de Fabeltjeskrant?

Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant.

Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.

Echt waar?

Echt waar.

Echt waar meneer de Uil?

Mmm.

Want dieren zijn precies als mensen.

Met dezelfde mensenwensen.

En dezelfde mensenstreken.

Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland.

Van Fabeltjesland, van Fabeltjesland.’

Vooral de zin ‘want dieren zijn precies als mensen’ raakt mij ten diepste.

De vraag of dieren precies als mensen zijn of gelijk zijn, is een vraag die mij en velen met mij bezig houdt. Al jaren.

Voor mij gaat ‘dieren zijn precies als mensen’ vooral over gelijkwaardig zijn. Niet over gelijk zijn. 

Ieder mens, ieder dier is anders, als hoewel ik denk dat we veel meer overeenkomsten hebben dan verschillen. We zijn niet gelijk. 

Toch zijn dieren voor mij gelijkwaardig. Telepathische communicatie met dieren vindt namelijk ook op een niveau van gelijkwaardigheid plaats. Het is communicatie van ziel tot ziel. Op hartsniveau. En die communicatie is volledig gelijkwaardig.

Hippocrates

“The soul in all living creatures is the same,

although the body of each is different”

Door een gesprek met een dier, van ziel tot ziel, vooral door te luisteren, ervaar ik inderdaad dat dieren op veel vlakken precies zijn als mensen. Met dezelfde mensenwensen. 

Het is denk ik niet voor niets dat juist in deze tijd dieren en mensen hun stem steeds meer laten horen. Ze vertellen ons waar ze behoefte aan hebben. Vaak gaat dat over rust, vertrouwen, goede voeding, zorg voor onszelf.

En ik kan dan alleen maar dankbaar zijn dat ik als dierentolk de prachtige boodschappen en wensen van dieren mag vertalen voor hun mensen.